woensdag 27 november 2019

Nettelhorsterweg wordt niet alleen verbreed, maar ook komt er een inhaalverbod tot aan Lochem.

We maakten al melding van de verbreding van de N828 Nettelhorsterweg Borculo-Lochem.
En ook bij Lochem deels een verlegging van de weg.


Nu blijkt dat er ook een inhaalverbod komt over de volle lengte van de straat.

De provincie Gelderland houdt donderdag samen met Proeftuin Nettelhorst een informatiebijeenkomst bij de Melktap in Geesteren. Tussen 18.00 en 20.30 uur worden de plannen van de provincie en die van Proeftuin Nettelhorst toegelicht
.

lees meer

Eerder op Borculo.Info:

N828 verbreding: Wanneer houden we nou eens op om bomen langs wegen aan te planten?

De Nettelhorsterweg van Borculo naar de Goorseweg in Lochem gaat verbreed worden, en bij Lochem deels opnieuw aangelegd.

Vroeger wilde ik over de weg niet rijden, omdat de bomen pal aan de weg stonden.
Die bomen zijn alweer jaren weg.
Maar op ruim een meter van de weg zijn destijds nieuwe bomen aangeplant.

En ja, nu gaan we de weg weer verbreden, en staan die bomen dus weer pal aan de straat?

Wanneer houden we nou eens op om bomen langs wegen aan te planten?

N825: Lochem – Borculo

Tussen 2020 en 2022 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. In 2017/2018 is onderzocht welke verdere aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het onderhoud van de weg.

Onderzoek naar aanpassingen

We hebben in 2017/2018 onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingen op de weg, naast het groot onderhoud. Daarnaast hebben de overleggen met de initatiefnemers van de slimste weg geleid tot extra maatregelen.

Maatregelen uit het onderzoek 2017/2018:

  • Aanleg nieuwe weg tussen de Goorseweg (N346) en de Nettelhorsterlaak. De huidige eikenlaan blijft en de bestaande Nettelhorsterweg wordt een fietspad. Hiervoor stellen we een provinciaal inpassingsplan op.
  • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0 van 6m naar 7,50m.
  • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers de rijbaan in 2 keer over kunnen steken.
  • Verbreding van de Nettelhorsterweg tussen km. 2.0 en rotonde Hekweg, met betonstroken.

Planning

  • 2021/2022: uitvoering deel Broekstraat tot en met de Hekweg (N315)*
  • 2020/2021: uitvoering deel Goorseweg/Nettelhorsterweg tot en met de Broekstraat*
  • 11 december 2019: vaststelling PIP door PS
  • 29 november 2019: Start planprocedure en grondaankoop
  • 20 november 2019: hoorzitting PS
  • Oktober 2019: Vaststellen definitief ontwerp Broekstraat – Hekweg (N315)

lees meer (Provincie Gelderland)