donderdag 7 november 2019

Hester Maij zet zich in voor de boeren. Maar de boeren willen er niets van weten,

. . . zo lezen we op het prikkebord voor melkveehouders.

Ze vinden dat iedereen haar maar moet e-mailen om haar dat uit te leggen.

Om de omslag naar kringlooplandbouw te stimuleren moet er voor de hele economie een systeem van heffingen komen op stoffen die een nadelig effect hebben op milieu en klimaat. De opbrengsten zouden ten goede moeten komen aan bedrijven die goed scoren op criteria voor kringlooplandbouw.

Dit stelt de Taskforce Verdienvermogen, onder leiding van voormalig gedeputeerde Hester Maij in een advies aan minister Carola Schouten.
Heffing en beloning

Een goed verdienmodel is noodzakelijk om agrarisch ondernemers de omslag te laten maken naar kringlooplandbouw

lees meer