zaterdag 9 november 2019

CDA: Boer moet minder exporteren

Je zou denken waar moeten ze dan met hun producten naartoe?
Of ook minder produceren eigenlijk?
Nederland zou de producten die we nu produceren moeten importeren?
Ja, inderdaad daar ging het verhaal eigenlijk wel naartoe.

Boeren zullen wel blij zijn met hun CDA?

CDA: Boer moet minder exporteren
Nederland moet niet langer de tweede landbouwexporteur van de wereld willen zijn, omdat natuur en milieu onder te grote druk staan. De boeren moeten af van goedkoop vlees en naar kwaliteitsproducten waar ze ook wat aan verdienen. Dat stelt een CDA-commissie van het Wetenschappelijk Instituut.