woensdag 15 augustus 2018

Lage BTW van 6 naar 9% op 1 januari 2019

Huishouden 300 euro duurder uit door btw-verhoging 
Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent en dat gaan huishoudens in hun beurs voelen. Gemiddeld zijn ze per jaar 300 euro duurder uit, zo hebben ING-economen becijferd. Ondanks deze maatregel zullen de meeste huishoudens er volgend jaar in koopkracht op vooruitgaan door een verlaging van de inkomstenbelasting, zo belooft het kabinet. 
lees meer

De introductie van een 'vlaktaks' ligt hieraan ten grondslag.
Alvorens we voordelen krijgen, beginnen we 25 euro per maand aan extra BTW te betalen.
Want waar we voordelen kunnen gaan behalen, daar zijn de plannen nog vaag.


Degenen die in Duitsland winkelen, zijn in het voordeel.
Wat is ook weer 'kapper' in het Duits?