vrijdag 17 augustus 2018

Goed bezig, gemeente Gorinchem

Gorinchem wil minder externe bureaus inhuren
De gemeente Gorinchem wil de inhuur van externe bureaus drastisch reduceren en veel meer inzetten op de kennis en kunde van de eigen ambtenaren. Dat vraagt om een cultuuromslag, maar om deze te bewerkstelligen is een deskundige ingehuurd.
lees meer