dinsdag 20 juni 2023

Maar dan komt Leo Verhoef met steevast andere getallen.

Goedkeuring van de jaarstukken 2022 op 20 juni op de politieke avond.

Bron: Berkelbericht.nl

Gemeente Berkelland. 

Dus is ook de begroting 2023 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid sluit de begroting met een nadelig saldo van € 4,5 miljoen. Het vermogen (= eigen vermogen) neemt met hetzelfde bedrag af. Wat hoeven we nu niet te weten?


Misschien kunnen ze de stukken eerst opsturen aan Verhoef. 


Verhoef levert al jaren commentaar op de boekhouding van onze Gemeente. 

Het zal niet zo zijn dat de burgemeester elke maand twee ton gaat pinnen met de gemeentelijke pinpas. 

Maar we worden volgens deze info wel al jaren belazerd. 


Je hoeft natuurlijk niet wat over te houden. 

De Gemeente is een non-proft instelling. Hopen we. 

Dus waarom suggereren dat er iets is, wat er niet is?


Ook de jaarrekeningen van gemeente Berkelland zijn misleidend. Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie.

Het gemeentebestuur doet het in de jaarrekening 2006 voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,3 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 6,7 miljoen over. Met geknoei in de cijfers werd gemaskeerd dat de hele OZB van 2006 van € 5,5 miljoen onnodig was.


Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad met zijn brief van 27 juli 2007. Die de waarschuwingen meteen naast zich neerlegde (voor kennisgeving aangenomen). "Ach, het gaat over zoiets onbelangrijks als het belastinggeld van de burgers", denken ze daar blijkbaar.

Dus was ook de jaarrekening 2007 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 8,7 miljoen over. (De hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van 2007 van € 5,5 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 3 juni 2008. Die de brief meteen in de prullenbak gooide. "Ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".

Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar was van € 1,8 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 7,5 miljoen over. (De hele OZB van 2008 van € 6,6 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 23 juli 2009. De gemeenteraad liet weten de brief in de prullenbak te hebben gegooid ("voor kennisgeving aangenomen").

Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 0,6 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 23,1 miljoen (waarvan winst van € 20,5 miljoen bij de verkoop van de NUON-aandelen). (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van circa € 7 miljoen was dus alweer totaal onnodig.)

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekening met zijn brief van 24 juni 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers, toch?"

Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur deed het voorkomen of er een nadelig saldo van opbrengsten en kosten was van € 4,4 miljoen. In werkelijkheid was het € 1,8 miljoen. In de afgelopen 5 jaar was er dus een voordelig saldo van circa € 44 miljoen. De Onroerendezaakbelasting was in deze periode circa € 32 miljoen en was dus totaal onnodig. Welk gemeenteraadslid had dat in de gaten?

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 september 2011. Alweer, geen reactie.

Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 9,7 miljoen over. De Onroerendezaakbelasting van € 7,6 miljoen was dus alweer totaal onnodig.

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 19 september 2012. Die gooide de brief in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen").

Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 20,0 miljoen (waarvan € 16,5 miljoen nagekomen winst uit de verkoop van de NUON-aandelen). De Onroerendezaakbelasting van € 7,9 miljoen was dus alweer totaal onnodig.

Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 9 september 2013. Die gooide de brief meteen in de prullenbak ("voor kennisgeving aangenomen"); het interesseert "ze" totaal niet.

Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 4,8 miljoen, ondanks de verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten van € 1,4 miljoen. De Onroerendezaakbelasting in 2013 van € 7,9 miljoen was dus voor meer dan de helft onnodig.

Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 1,2 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? Onder meer kwamen er opeens verplichtingen tevoorschijn van € 5,9 miljoen die ook al in de jaarrekeningen van de voorgaande jaren hadden moeten zijn opgenomen. En dat allemaal met dezelfde goedkeurende accountantsverklaringen! Ook waren er weer nieuwe verliezen, nu van € 0,5 miljoen, op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.

Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 4,8 miljoen over, waarvan een overschot op het "Sociaal Domein" (WMO, Jeugdzorg) van € 4,5 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten? De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2015 van € 8,1 miljoen had dus best de helft lager kunnen zijn.

Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 3,5 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente zelfs € 5,8 miljoen over. Wat hoefden we nu niet te weten? (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2016 van € 8,3 miljoen was dus grotendeels onnodig.)

Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 2,2 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 2,5 miljoen over. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2017 van € 8,2 miljoen was dus voor een belangrijk deel onnodig.)

Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,7 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 7,7 miljoen. Wat hoefden we niet te weten?

Dus was ook de jaarrekening 2019 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 7,0 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 0,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

Dus was ook de jaarrekening 2020 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 6,9 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 1,3 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

Dus was ook de jaarrekening 2021 weer misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1,6 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,8 miljoen. Wat hoefden we nu niet te weten?

Dus is ook de begroting 2023 misleidend. Het gemeentebestuur presenteert een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,1 miljoen. In werkelijkheid sluit de begroting met een nadelig saldo van € 4,5 miljoen. Het vermogen (= eigen vermogen) neemt met hetzelfde bedrag af. Wat hoeven we nu niet te weten?


De gemeente presenteerde over de jaren 2014-2021 een voordelig saldo van € 31 miljoen.

In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 5 miljoen.

Boekhoudfraude dus van € 26 miljoen. 

Bron: www.leoverhoef.nl


Het is wel een raadsel waarom dat allemaal gebeurt. 

Suggereren dat er geld over is, zodat een hoge OZB niet nodig is? Uit persoonlijk voordeel. 

Dat zou wel erg zielig zijn.