donderdag 1 juni 2023

Druk, druk, druk

Raadsvraag:

Medewerkers hebben onvoldoende tijd voor bijscholing. GL vindt dat geen goede zaak; noch voor de medewerker; nog voor de organisatie. Hoe gaat het college er voor zorgdragen dat medewerkers wel bijgeschoold worden?


Ambtenaren hebben het te druk voor bijscholing. 

Ik denk dat ze misschien ook misschien te veel vrije,  vakantiedagen hebben. 


Misschien moeten ze ook maar niet meer thuiswerken. 

Die vrijblijvendheid van arbeid is een cultuur ter plaatse. 

Die er wss al minstens een eeuw heerst. Misschien wel drie. 

Maar dat werkt niet!


Misschien moet er een (meer) commerciƫle wind waaien.


Vroeger hadden we ook bijvoorbeeld een plantsoenendienst. 

Een baas, drie managers te plaatse, 2 op kantoor, 1 werker die vooral stond te leunen op zijn schoffel. Drie uur pauze per dag in de baas z’n tijd. 

Drie maanden vakantie per jaar. 

20% van de tijd ziek. 


Dezelfde PvdA-er vraagt de organisatie:

Er is een onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag. Kan het college aangeven wat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren? Is er sprake van een veilig werkklimaat of werden er veel incidenten gemeld?


Thuiswerkers hebben daar geen last van als het goed is. Dat is wel weer een voordeel van ‘thuiswerken’.