donderdag 8 juni 2023

De opdracht geven door de slager tot keuring van eigen vlees gaat door.

BERKELLAND – Het college van B en W heeft Capra advocaten de opdracht gegeven om de vermeende integriteitsschending door de burgemeester, de gemeentesecretaris en een ambtenaar te onderzoeken. Dat heeft wethouder Gerjan Teselink bekend gemaakt tijdens het college overleg. De uitkomsten van het onderzoek zullen openbaar worden gedeeld.

Bron: NUB


Openbaar delen van de uitkomsten daar gaan we wel van uit. 


Mijn AI assistent beschrijft hieronder waar het om gaat. 

Voorwaar geen kattenpis:


Een integriteitsschending van een burgemeester verwijst naar situaties waarin een burgemeester zich schuldig maakt aan gedrag dat in strijd is met de principes van integriteit en ethiek die van een publieke ambtsdrager worden verwacht. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals corruptie, fraude, machtsmisbruik, belangenverstrengeling, omkoping of andere onethische praktijken.


Integriteitsschendingen van burgemeesters kunnen ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de betrokken burgemeester, maar ook voor het vertrouwen van het publiek in het openbaar bestuur. In veel landen en rechtsstelsels zijn er regels en mechanismen om dergelijke schendingen aan te pakken, zoals ethische codes, disciplinaire procedures, onderzoeken en in sommige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging.


Ik zou de schijn van een bevooroordeelde uitslag willen vermijden. 

Maar ja, ik ben geen B of W. 


Of begin een slachterij in Albanie. 

Dan hoeft er niks te worden gekeurd. 

Geen gezeik. 

Doe net waar je zin in hebt.