vrijdag 9 juni 2023

De goocheldoos van D66

D66 let ook op de kleintjes. 

Maar het is verder wel zo dat er elders vele tonnen, miljoenen wegsijpelen in gladde formuleringen en vage constructies in de jaarstukken van de Gemeente Berkelland. 


Het geld verdwijnt niet echt. Het is er wel. 

Maar op de balans wordt het geheel onjuist voorgesteld. In grote getallen. 

Er wordt gegoocheld tot er onder de streep de juiste getallen verschijnen. 

Het zgn. ‘excelboekhouden’. 


In het verdere betoog van D66 in de vragensectie wordt er deels wel de vinger op gelegd. 

Maar dan moet er niet worden gezeurd over dit soort postjes vind ik. 


Ik vraag me eigenlijk wel af wie er verantwoordelijk is voor de grootste trucs uit de goocheldoos. 

Want dat is toch vast niet de wethouder financiën. 


Han Boer (D66) was toch ook wethouder financiën? 

Hij moest er vorig jaar plots uit. 

Omdat ze hem liever zagen gaan dan komen, zo stond er in de media. 

Had Boer soms te veel commentaar op de trucendoos? 

En zit ie nu daarom soms al in de VUT?