donderdag 1 juni 2023

Klantvriendelijke bossen in Berkelland

College legt nieuwe Bomenverordening voor aan gemeenteraad

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe Bomenverordening vast te stellen. Met inbreng van organisaties en inwoners is gekeken hoe we de Bomenverordening kunnen aanpassen. Daar hoort ook uitvoeringsbeleid bij. De nieuwe Bomenverordening gaat uit van: landschap beschermen waar het moet, klantvriendelijker waar het kan.

Bron: gemeenteberkelland.nl


‘Klantvriendelijk‘ is eigenlijk ’kappen‘.


Ook hier wordt het meer en meer een ‘betonwoestijn’.