dinsdag 20 september 2022

Personeelsgebrek gemeente Berkelland.

Jan wil nog wel een strak betaald baantje voor een paar dagen in de week. 

Raadsvraag: 
Indiener: Jan Zappeij, Berkellandse Burgerpartij
Datum indiening vraag: 15 september 2022

Onderwerp: Inzet gepensioneerde gemeenteambtenaren bij het wegwerken van het personeelstekort. Vraag:
Alom in ons land zien we momenteel werkachterstanden door het oplopende personeelstekort. Ook de gemeente Berkelland worstelt daarmee en heeft zelfs een extra bedrag van € 500.000 uitgetrokken om (dure) externe medewerkers aan te trekken.
Wat we momenteel ook zien is dat er bedrijven zijn die een beroep doen op gepensioneerde oud- medewerkers om in deeltijd (bijvoorbeeld een dag of twee per week) de voormalige organisatie weer te komen versterken. Mijn vraag is of het college dit ook in overweging wil nemen. Er zijn immers veel gepensioneerden die nog over voldoende energie beschikken. (Zelf reken ik me voorzichtig ook tot deze categorie). Wat extra inkomsten in deze dure tijd kunnen daarnaast ook wel eens welkom zijn. Bovendien zijn de uurtarieven ongetwijfeld lager dan van de reguliere externe medewerkers.
Mie ducht: de meujte weerd um te onderzeuken! En misschien zijn ook oud-medewerkers van andere gemeenten geïnteresseerd.

Vroeger werkten er maar een paar ambtenaren per 10.000 inwoners. 
Denk aan een stuk of vijf, inclusief de burgemeester. 
Waarom komt het werk met honderden ambtenaren in Berkelland (40.000) dan niet af?