maandag 2 augustus 2021

Berkelbericht zoek, waar-de-loos!

 Nog steeds is het me niet duidelijk waar je de Berkelbericht online kunt vinden @gem_berkelland.
We worden geacht kennis te hebben genomen van de inhoud.
Moeten we nu allemaal de stickers van de brievenbus peuteren, omdat we anders geen info meer krijgen?
Ik dacht dat ernaar moest worden gestreefd om alle gemeentelijke info volledig online te kunnen inzien?
Dit is waar-de-loos!!
Beterschap toegewenst!