zaterdag 2 november 2019

Winkeldiefstal

In de programmabegroting lezen we dat er voor 2020 is verwacht dat er weer te weinig wordt gestolen in winkels.

We worden geacht verregaand achter te blijven bij de rest van Nederland, en het landelijk gemiddelde opnieuw flink onderuit te halen.