woensdag 13 november 2019

Gemeente gaat communiceren in zinnen van maximaal 12 woorden, sinds 2012.

PvdA-plan voor begrijpelijke taal in Berkelland ‘overbodig’
Burgemeester Joost: „We zijn al sinds 2012 bezig met heldere taal. Zinnen mogen niet langer zijn dan twaalf woorden, we hebben taalcoaches in dienst. We zijn er dus volop mee bezig”, aldus van Oostrum.
En richting Wormgoor. „Dan moet u ook uw eigen moties en amendementen eens doorlezen. Het is makkelijk om eenzijdig naar andere te wijzen, maar als er één vinger naar een ander wijst, wijzen er vier vingers naar u zelf.”

lees meer

Maar we gaan er toch geen ruzie over maken in de krant?


Zinnen tellen tot een maximum van twaalf woorden da's niet zozeer nodig.
En ik pik er, hieronder, zo één uit van 14 woorden?

En over taalcoaches vond ik:

Ook willen wij meer nadruk leggen op het informele aanbod. Dit aanbod kenmerkt zich door de inzet van vrijwilligers. Wij willen verbindingen stimuleren tussen bibliotheken, taalinformatiepunten en de plek waar cursisten en taalcoaches elkaar treffen. Samen met het ROC willen we dit vormgeven door bestaande lokale initiatieven inzichtelijk te maken en met elkaar te verbinden. Hierdoor leert men elkaars mogelijkheden en werkwijzen kennen. Verder willen wij vooral inzetten op het verbeteren van de ondersteuning van de taalvrijwilligers bijvoorbeeld door het aanbieden van begeleiding door deskundige beroepskrachten.
lees meer op de gemeentelijke website


Vier vingers naar jezelf? @fred dat was jouw tekst?