vrijdag 8 november 2019

Berkelland; mis met financieel toezicht, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, milieu. De jaarverslagen 2018 zijn nog niet klaar, terwijl wel al bijna 2020 noteren.

'We voldoen niet aan de eisen die de provincie heeft gesteld in het kader van financieel toezicht. Toch plaatste de provincie ons onder repressief toezicht', aldus het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Ook het verlenen en toezicht houden op omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en milieu is niet op orde, meldt het college. Het gaat dan met name over de jaarverslagen van 2018 die nog steeds niet gereed zijn.
topics.nlVolgens mij hebt u zich daar een beetje vertypt, B of W.

Maar toch zijn er dingen mis. Met financieel toezicht, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, milieu. De jaarverslagen 2018 zijn nog niet klaar, terwijl wel al bijna 2020 noteren.

Kleinigheidjes hol ie altied.