zondag 4 december 2022

Geert heeft het bedacht?

(Januari 2022)

. . . dat ze Kaag nu steeds ‘Heks al-Qaq’ noemen?
@geertwilderspvv