donderdag 1 december 2022

Belasting op energie omlaag?

In het belastingplan 2023 lees ik dat er een lichte belastingverlaging is in het basistarief. De 37% schijf. 
De minimumlonen gaan met 10% omhoog. 
Veel mensen gaan meer verdienen. 
Sommige bedrijven verhogen alle lonen met respectabele percentages, 10% en meer. 
Maar er is ook sprake van bedrijven waar werknemers met een gering inkomen meer verdienen dan hun leidinggevende. Door de verhoging van het minimumloon. 

Maar hieronder op de website van Deloitte wordt ook melding gemaakt van verlagingen op de belastingen van energie. 
Dat heb ik even gemist. Energie gaat toch weer van 9 naar 21 BTW?
Wordt er weer een andere heffing verlaagd?

Het energie prijsplafond is geen belastingverlaging. 
Daar profiteren ook vooral degenen van die geen slecht geïsoleerde woning hebben. Dat zijn juist vooral niet de meest armlastigen.
En bijv. degenen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Maar niet genoeg panelen.