zondag 13 november 2022

Mail van de ziektekostenverzekeraar.

Mijn ziektekostenverzekeraar mailt mijn nieuwe premie voor 2023, ‘die u krijgt met het vrijwillig gekozen eigen risico van 500 euro’. 


Het eigen risico is toch 385, met een keuze om dat met 500 te verhogen? 

Wat is dit nou weer? 

Ik heb helemaal niets gekozen voor 2023. 

En al helemaal niet vrijwillig.