dinsdag 16 augustus 2022

Luxetaks



De eerste 40 euro per maand is dan voor een huishouden gratis. 
De 40 euro daarboven kost dan twee keer zo veel. 
Goed plan!

Alle andere snode plannen om ons op kosten te jagen en winstbejag: wegwezen daarmee. 

Zoals energiebedrijven die excessief verdienen in tijden van tekorten:
Hiernaar moet onderzoek komen. 
Er moet een extra heffing komen op excessieve winsten. En die opbrengsten kunnen worden aangewend voor belastingverlaging.