woensdag 22 juni 2022

Regeling voor armlastige boerderijbewoners


Beetje raar is het wel, dit soort sponsoring vanuit de gemeentekas. 


Uit deze hoek komen bijv. ook plannen om extra woningen te bouwen als er een schuur wordt afgebroken, of woningsplitsing. 


Ook vind je degenen die er voordeel van hebben, vaak in de gemeenteraad. 

Er kunnen enorme bedragen mee gemoeid zijn. 

Ze willen dan hun eigen financiele voordeel ritselen. 


Tags: 

zelfverrijking eigenbelang belangenverstrengeling boerenbedrog profiteren