maandag 13 juni 2022

Kuipers en zijn problemen

Je ziet er zelf niet echt zo gezond uit op foto's, @ernstkuipers

Hoest je wel in je elleboog, eet je wel genoeg bananen?


Als jij en al je collegae in de kamer in september de apenpokken krijgen, dan heb je pas echt een probleem. 

Of misschien gaat alles dan wel beter.