vrijdag 17 juni 2022

OBL: Doet Berkelland ook mee aan de ‘Great Reset’?

OBL-er Winters wil weten of Berkelland ook meedoet aan de ‘Great Reset’ van de wereldeconomie. 

“You Will Own Nothing And Be Happy”


Of zouden wij op een eilandje blijven zitten?


In de raadsvragensectie op de website van de Gemeente Berkelland lezen we o.a:


Schriftelijke vragen art. 33

Indiener: B.R. Winters (OBL/BBB)

Datum indiening vraag: 15.06.2022

Onderwerp: De Toekomst


Mocht kennis over onderstaande onbekend zijn dan is het te begrijpen dat het als complottheorie gezien

kan worden. Echter berust het op feiten.

Het is ook nogal wat, wat er speelt op het wereldtoneel. De kans is groot dat we met bepaalde ontwikkelingen ook hier in Berkelland steeds meer mee te maken kunnen gaan krijgen. De reden dat het aangekaart wordt is om het bespreekbaar te maken en te houden. Onderstaande wordt met de beste bedoelingen gebracht, het waken over onze vrijheden en de democratie.

De term Build Back Better is uitgesproken door vele wereldleiders. Dit is een uitvloeisel van het World Economic Forum’s Great Reset. Een slogan van het WEF is “You Will Own Nothing And Be Happy”. Het WEF leidt ook Young Global Leaders op en zo kan het heel veel invloed uitoefenen. Een topdelegatie uit de Nederlandse Politiek (VVD, D66, CDA, CU & PVDA) en het Koningshuis is actief lid bij het WEF. Er zijn ook personale overlappingen tussen het WEF en de Bilderberg Groep. Het WEF werkt ook officieel samen met de VN aan het versneld implementeren van de Sustainable Development Goals (Agenda 2030). Volgens het WEF zitten we op een keerpunt in de geschiedenis. Het WEF wil mondiaal een nieuwe economische en politieke orde inrichten. Dit moet een digitale economie gaan worden. Het is ook bekend dat de EU aan de Digitale ID wil. 


Hierbij een paar simpele schriftelijke vragen om dit soort zaken bespreekbaar te maken.

Vraag 1: 

A. Krijgt het B&W en/of Ambtelijke Organisatie informatie over het WEF? 

B. Zo ja, zou dit (als het gebeurt) gedeeld kunnen worden?

C. Is er een commitment aan de doelstellingen (bv. The Great Reset) van het WEF?