vrijdag 3 juni 2022

OBL-er Winters wil Gemeentegeld weggeven aan slachtoffers in de toeslagenaffaire.

Indiener: B.R. Winters (OBL/BBB)
Datum indiening vraag: 30.05.2022

Onderwerp: Toeslagenaffaire
. . .
Nu zijn er in Berkelland 36 gevallen bekend.
De Gemeente zou vanaf eind 2021 de getroffen inwoners actief gaan benaderen.
Vraag:
Zijn de getroffen inwoners benaderd?
En kan de Gemeente op basis van de hulpvraag ondersteunen?
Vraag:
Zijn van alle gedupeerden de schulden geïnventariseerd? Is er de mogelijkheid deze kwijt te schelden?
Vraag:
Zijn er in Berkelland door de Toeslagenaffaire kinderen uit huis geplaatst? Zijn al deze kinderen alweer herenigd met het gezin en thuiswonend?

Het is allemaal wel royaal en populair. 
Maar deze toeslagenouders worden toch al gecompenseerd?
Komt de gemeente dan populair langs om een inzage te vragen in de schulden, om vervolgens de afvalstoffenheffing kwijt te schelden?