vrijdag 3 juni 2022

OBL-er Winters wil dat Berkelland energieleveranciers worden verplicht om hun prijzen te bevriezen. Verlagen vond ie zelf ook iets te dwaas.

Raadsvraag:
Indiener: B.R. Winters (OBL/BBB)
Datum indiening vraag: 30.05.2022

Onderwerp: Energierekening / Armoedebestrijding
De energieprijzen rijzen de pan uit.
. . . 
Door te zorgen voor lagere (i.i.g. niet duurder wordende) energieprijzen doen we echt aan Armoedebestrijding.
Vraag:
Zijn er al signalen dat de eenmalige energietoeslag voor minima (120% bijstandsnorm) vaker uitgekeerd gaan worden?
Vraag:
Is het mogelijk dat onze Gemeente i.s.m. andere gemeenten en/of Inkoopcollectief Stedendriehoek en/of andere partijen gaat onderzoeken of het mogelijk is dat we (verzoeken) minder belasting te gaan betalen en/of dat we prijsstijgingen tegen kunnen gaan?
Antwoord (in te vullen door college):
Vraag:
Is het mogelijk dat onze Gemeente i.s.m. andere gemeenten en/of Inkoopcollectief Stedendriehoek en/of andere partijen de energieleveranciers gaan verplichten of verzoeken een maximaal bedrag vast te stellen voor een eenheid gas/stroom?

Wel edelmoedig om andermans geld uit te geven. 
Je kunt ook zeggen: ‘lap het als Gemeente zelf bij’. 
Dan ga je tot 120%. 
Heb je vanaf 121% tot pakweg 135% dan behoor je tot de ‘nieuwe minima’.