woensdag 22 september 2021

Prowonen op gedeelde tweede plaats in Nederland voor slecht onderhoud aan woningen.

Onderhoud aan Prowonen woningen is bij 44% van de woningen matig tot zeer slecht. 


RTLnieuws:

. . . Zo valt bijna de helft (49 procent) van alle woningen van corporatie Woonstad Rotterdam in categorie 4 tot 6 (matig tot zeer slecht). En ook bij Woningbedrijf Velsen en ProWonen valt een aanzienlijk deel van het bezit (44 procent) in die categorieën.

lees meer op RTL Nieuws


RTL-nieuws analyseerde de gegevens die de corporaties zelf aanleveren. 

Prowonen vond de kwaliteit van de woningen en het onderhoud aan deze woningen enorm slecht. 


Nu ze bovenaan scoren als bijna de slechtste, lezen we in Tubantia: 'Ach nee, we hebben het verkeerde lijstje gestuurd'. 


Er is blijkbaar een soort van dubbele boekhouding bij Prowonen. 

Aan de Autoriteit Woningcorporaties verstrekt Prowonen doelbewust erg slechte resultaten over hun woningvoorraad?

Waarom zou je dat dan doen?