zaterdag 11 januari 2020

Uitbuiting van CEO's

Je denkt: Wat is dan DSM? @shell

12 mensen van deze 14 moeten echt naar hun baas 'Waarom moet ik onder het minimum werken? Elke dag weer'.