woensdag 15 januari 2020

Goed denkwerk, burgemeester!

Berkelland promoot het scheidingloket 'denkt u aan scheiden?'
Burgemeester Joost lijkt er ook achter te staan.

Maar het probleem is hier dat jongeren wegvluchten.
We moeten meer nakomelingen veroorzaken.


Je zou dus denken dat je scheiding niet moet stimuleren.

Maar volgens mij komen er van scheidingen en opbreken van andere relaties meer nageslacht.

lees meer

https://www.facebook.com/joostvoostrum/posts/2635912469856597?__tn__=-R