woensdag 22 januari 2020

Het vergrijzingsprobleem bij Campina

De smeltende gletsjer van FrieslandCampina
Landbouwondernemers weten al eeuwen met zulke factoren om te gaan. En nu blijkt dat ook landbouwcoöperaties niet immuun zijn voor machtige fenomenen. Het lijdend voorwerp: zuivelreus FrieslandCampina. De natuurkracht in kwestie: vergrijzing.

. . . 
Bijna de helft van het eigen vermogen van FrieslandCampina bestaat uit zogeheten ledenobligaties: €1,6 mrd aan achtergesteld eeuwigdurend schuldpapier. Verlaat een lid de co√∂peratie om zijn melk elders te slijten, dan moet hij verplicht verkopen. Ook bijvoorbeeld bij overlijden moeten stukken aangeboden worden. 
. . . 
Rabobank treedt op als marketmaker met een pot geld van €50 mln. Die dreigt op te raken. Om te zorgen dat boeren toch hun stukken kunnen verkopen, gaat FrieslandCampina ze nu zelf aflossen.
lees meer


Het aantal ouderen loopt rap op onder de aandeelhouders.
Met de geplande ophaalactie van een derde miljard is alleen op korte termijn de behoefte gedekt.

De overheid zit de boeren achter de broek aan. 
Wegpesten.
Buitenlanders en andere Chinezen moeten onze melkproducten niet echt meer zo nodig.
Wat nu?