donderdag 16 januari 2020

Subsidieregeling Sanering varkenshouderijen is fors overschreven. 180 miljoen niet genoeg.

Subsidieregeling Sanering varkenshouderij fors overtekend
De subsidieregeling Sanering varkenshouderijen is fors overschreven. De regeling is nog tot en met woensdag 15 januari open.

Het is echter al duidelijk dat het beschikbare bedrag van € 180 miljoen niet genoeg is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit constateert dat de ‘regeling in een behoefte voorziet’.
lees meer