woensdag 15 januari 2020

In juli 2019 lazen we dat Berkelland ook overweegt om de N18 niet af te waarderen. Want: kost 6 miljoen.

Raad moet meedenken, maar oppositie is kritisch
De gemeenteraad wordt daarom ook gevraagd mee te denken. Volgens de VVD zou er mogelijk bespaard kunnen worden op de aanpak van het onderliggend wegennet, de afwaardering van de N18. 'Dit komt in totaal uit op zo'n 6 miljoen euro. Kan dit niet wat soberder?' vraagt Hans Boxem zich hardop af.

lees meer


Dat kost veel geld, en we hebben er alleen nadeel van.
Als we vrij keuze hebben om dat te skippen, nou dan doen we dat maar.
He, we zijn al begonnen met afwaarderen.