zondag 1 december 2019

Over de motie van treurnis lezen we van de hand van Fred Mulkens:

Fred Mulkens 
Treurnis en wantrouwen Diana Vultink, omdat steeds blijkt dat de volksvertegenwoordigers en het dagelijkse bestuur (B&W) elkaar niet vertrouwen, bewust of onbewust verkeerd informeren of zelfs onthouden van informatie, op gestelde vragen een ambtenaar laten antwoorden en zelf niet in staat zijn een zinnig woord over de desbetreffende materie uit te brengen. 
Dan is "treurnis" nog zacht uitgedrukt. Laat men een voorbeeld nemen aan de trainer van Vitesse: na een aantal nederlagen stapt hij vrijwillig op. Helaas blijven "onze gekozen trainers" lekker aan hun pluchen stoeltje plakken. Waarom wordt in politiek bestuurlijk Nederland incompetentie steeds met de mantel der liefde bedekt of zelfs in de doofpot gestopt.