dinsdag 31 december 2019

Krimp, import, geboortecijfer

In het jaaroverzicht zien we dat er 39,2% minder kinderen werden geboren dan 15 jaar geleden.

Ben benieuwd hoe het nu dan gaat.
Dat we steeds meer Randstedelingen deze kant optrekken vermindert de krimp wel, maar het geboortecijfer niet.

Nu kunnen we dus wel steeds meer mensen, ouderen deze kant ophalen. Maar kinderen wonen eerst een jaar of 20 bij ouders in.
Dat geldt niet voor deze import.

Alles wordt steeds meer uit z'n verband getrokken. 
 

Op topics.nl: