vrijdag 6 december 2019

Beter naar elkaar luisteren met audiovisuele middelen ter waarde van 2 ton.

Evengoed kost de verbouwing van de raadzaal naar schatting 330.000 euro. Bijna 10 procent van de jaarlijkse bezuinigingsdoelstelling van 3,5 miljoen, dus.
. . .
Je moet de discussies kúnnen volgen, waarschijnlijk. De gemeente gaat niet controleren of alle inwoners bij elke vergadering afstemmen op de gemeentezender. Wij van Jao Jao zouden liever verplicht willen stellen dat bij het vergaderen beter naar elkaar wordt geluisterd alvorens de volgende spreker aan het oreren slaat. Maar zowel helder spreken als luisteren lukt vast beter met nieuwe microfoons.

topics


Het gaat bij het online luisteren naar raadsvergaderingen naar erg klein aantallen, zo hebben we al eens gezien. Eerder om tientallen dan honderdtallen.

Maar er kan nu beter naar elkaar worden geluisterd misschien.