maandag 29 juli 2019

Vergunning mestvergister Groenlo gebaseerd op aannames van de aanvrager. Provincie checkt getallen helemaal niet.

Provincie: aangeleverde cijfers bij een aanvraag checken? 
Ah, moest dat dan?
In de kwestie rond de mestvergister kan rechter Van Gassel zijn verbazing namelijk amper bedwingen. "Hoe kómt u aan deze cijfers?", vraagt hij. "Dat was gewoon een aanname", antwoordt de ambtenaar van de provincie. "Toetst u die aanname?", vraagt de rechter. "Nee, er wordt verder niet zo naar gekeken. Dit is gewoon een aanname van het bedrijf." "U weet het eigenlijk niet", vat de rechter samen. De magistraat op zijn beurt weet het echter wel: de vergunning voor de mestvergister 

wordt vernietigd...

Gewoon gebaseerd op flauwekul door een paar snelle jongens die eigenlijk geen ervaring hebben met zoiets, maar gewoon de grootste in z'n soort willen bouwen.


Groenlo een dorp? Alles wat kleiner is dan Arnhem is niet meteen een 'dorp'.
Hebben jullie het hele dorp opgetrommeld?', grapt de griffier van de rechtbank Arnhem wanneer hij de zitting van de bestuursrechter vanwege grote belangstelling naar de ruimere strafzaal moet verplaatsen.
lees meer


topics.nl: Mileutoets steeds vaker omzeild