maandag 29 juli 2019

Geen nieuwe aanplant meer langs nieuwe straten

De boodschap is: 
geen bomen meer planten langs nieuwe straten!
@provgelderland