woensdag 24 juli 2019

Fijnsparren leggen nu massaal het loodje

De extreme droogte zorgt ervoor dat het Twentse landschap een ander aanzicht krijgt. Fijnsparren leggen volgens Staatsbosbeheer momenteel massaal het loodje.
lees meer op topics.nl

of op Google