dinsdag 16 juli 2019

Neede - Stopverbod voor de apotheek

Stopverbod gedeelte Es in Neede
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben een stopverbod ingesteld op de Es in Neede, tussen de Troa Stege en de Buizerdstraat.
Dit om de doorstroming van de hulpdiensten en bevoorradend verkeer te waarborgen.
Het stopverbod wordt aangegeven door middel van een gele streep.


Het zou hier gaan om parkeren op de rijbaan voor de apotheek.
Maar niet meer dus.

Dat plompverloren je auto neerpleuren waar je wilt uitstappen, terwijl je gewoon in een vak kunt parkeren een paar meter verder, neemt vaker grote vormen aan.


Maar de gele streep is nu getrokken.
Laten we maar meer plaatsen aangeven, waar parkeren echt niet gewenst/nodig is.