woensdag 10 juli 2019

Ophouden met het dode klagen

De adverteerders blijven verhalen plaatsen.

'Klagers worden gestraft', al wandelend naar hun begeerlijkheden.

Judas 15,16
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil.

Er zijn mensen die altijd wat te klagen hebben. Ze zijn niet tevreden met hun deel in dit leven. Ze zijn ontevreden, willen meer, willen beter.

Judas 16 spreekt over "klagers over hun staat". Dit zijn mensen die altijd wat te klagen hebben over hun toestand. In vers 15 lezen we dat de goddeloze zondaars veel harde woorden tegen God gesproken hebben. Daar valt het klagen over je toestand ook onder. Zij zullen gestraft worden.

Maar als je gelooft in de Heere Jezus Christus tot behoud, en je bent het eigendom van Christus, dan heb je het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Door Zijn kracht klaag je dan niet meer over je toestand. Door Zijn kracht accepteer je de situatie. In plaats van het dode klagen breng je dan vruchten voort tot eer van de heilige Naam van God.

Maar wie klaagt hier nou over 'zijn toestand' ?


www.bibleconsultants.nl