woensdag 3 juli 2019

Bomenkap van gezonde bomen langs de weg

Burgerinitiatief Stop de bomenkap langs N-wegen in Gelderland krijgt morgen het woord op het provinciehuis, voordat Provinciale Staten over het principe van rooien van gezonde bomen langs wegen debatteren.
topics.nl


Morgen: dat is vandaag!