maandag 1 juli 2019

Boeren zijn dierenbeulen en vervuilers

Ik lees een betoog van de Stichting Agri Facts in de krant: 

'boeren zijn dierenbeulen en vervuilers'
Boeren zijn slecht voor dieren, spuiten de hele dag gif en kappen alle bomen. Nee, dat is geen propagandapraatje van een radicale milieubeweging; het is het beeld dat oprijst uit schoolboeken in het Nederlandse basisonderwijs. Kinderen krijgen op die manier wel een heel raar beeld van de boer. De Stichting Agri Facts wil daar een eind aan maken.

. . .
Ze ergert zich ook aan de ophemeling van de biologische landbouw en veeteelt. “Als je biologische groenten koopt, weet je dat ze niet zijn bespoten met giftige bestrijdingsmiddelen”. Dat is zo’n wijd verbreid misverstand! Ook in de biologische landbouw gebruiken ze pesticiden. Dat zijn middelen op natuurlijke basis, dus niet chemisch. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet giftig zijn!”

lees meer

Maar mevrouwtje: het gaat er niet om of de bestrijdingsmiddelen giftig zijn. @leoniechapel
Het gaat erom dat er chemicaliën op onze voedingsmiddelen zitten.
En die chemicaliën zijn een oorzaak van o.a. veel ziekten, allergieën.