zondag 11 november 2018

Misschien willen de ambtenaren de effecten ook in een game plaatsen? #Russchemors

CDA Berkelland wil in 1 oogopslag kunnen aflezen uit een grafiekje wat de effecten zijn op het verkeer op een tweetal Needse straten, bij het aanbrengen van veranderingen rond het nieuwe industrieterrein Russchemors.
De hoeveelheid en soort verkeersbewegingen moet in het grafiekje komen.
lees de gehele vraag voor de raadsvergadering

Misschien kunnen er simulators worden gebouwd, om dit in de raadszaal uit te proberen?

Die paar auto's die per uur van zo'n terrein afkomen, hoe wil je dat nou precies inschatten.
Het is niet eens bekend wat voor bedrijven daar komen. Volgens mij zit alleen schilder Kettering daar nog maar.

Wel is bekend dat er op de huidige, nieuwe ontsluitingswegen overal vluchtheuvels zijn. 
En dat de oude gebruikers, na een jaar afsluiting, de bestaande heringerichte weg zeker nog niet hebben teruggevonden.
Dat de Stationsweg veel te druk is. En dat er allerlei argelozen menen te moeten parkeren op de rijbaan. En ook veel te hard moeten rijden.

Dat het verkeer op de Stationsweg vermindert als de N315 definitief open blijf na -zeg- 2 jaar opbrekingen? 
En dat het dan helemaal hectisch kan worden op de vluchtheuvelbaan op de Needse N315. Ondanks, of zeker bij, het doorgassen op de Largasrotonde.
Dat nieuwe bedrijven ook, al dan niet, groeien?


Heeft de game-ontwerper dat allemaal genoteerd?
En ik ben vast nog wat lastige variabelen vergeten.