zondag 11 november 2018

#FrieslandCampina Analyse van problemen na vertrek van CEO Cees 't Hart naar een bierbrouwer in 2015

Misschien toevallig deze week komt FD met een verhaal over de problemen bij Campina?

Hommeles in het bedrijf
Het poldermodel, 't Hart op het lijf geschreven, ligt in duigen. Sinds 2017 zijn meer dan veertig topmanagers weggestuurd of zelf vertrokken. Vanaf 2014 zijn zelfs zestig van de zeventig hoogste managers vertrokken. Honderden jaren van zuivelkennis zijn het bedrijf uitgevloeid. In de top 10 zitten nog maar drie bestuurders bij wie melk door de aderen loopt.
. . . 
Joosten, de zoon van een directeur van een lokale melkfabriek, kan provoceren en opvliegend reageren. Dat doet de ontevredenheid en frustratie groeien. Sommigen hebben het over de 'verhuftering' van het bedrijf. 'Mensen lopen niet meer zo hard', zegt een ander. 'De interne trots was een beetje verdwenen.' Weer een ander: 'Ik spreek jonge mensen bij FrieslandCampina die zeggen: als ik weg kan, ben ik weg.'
lees mee op FD.nl (gratis account aanmaken)