vrijdag 23 november 2018

Ja, dat was me het incidentje wel, he WRIJ ? #FrieslandCampina

Vrijdag worden de voorbereidingen voor het baggeren getroffen. Het baggeren gebeurt met een baggerboot, waarbij een grote zuiger het water en het slib op de bodem opzuigt in het afgesloten stuk in de Berkel. Om te zorgen dat de boot zijn werk kan doen, wordt vers water aangevoerd vanuit het Twentekanaal. Deze schoonmaakactie duurt circa 12 dagen. Als dit is afgerond wordt stuw Hoge Weide weer geopend en kan het water weer als normaal door de Berkel stromen.
. . . 
Volgend voorjaar moet duidelijk worden of de flora en fauna zich voldoende heeft kunnen herstellen. Het waterschap onderzoekt nog of er aanvullende maatregelen nodig zijn
lees meer

Dat storten van slib kennen we. Dat ligt ook onder de Campinafabriek aan de Lichtenhorst in Borculo.
Alle zooi sinds de middeleeuwen werd geruimd. En vooral natuurlijk van de laatste eeuw.


Gefeliciteerd ook, Almen. Het resultaat van het onderzoek volgend voorjaar staat nu al vast. 
Er is niets meer terug te vinden van de verontreiniging. 

Natuurlijk gaat dat niet alleen om de afvalzuivel, en wat schoonmaakmiddelen.
Alle verontreiniging van jaren her wordt ook hier meteen meegenomen en uitgestort over land.

Misschien zit ik er hier of daar wat naast.
Maar ik zit er niet opzettelijk naast om de iedereen om de tuin te leiden met allerlei kulverhalen over de effecten op ons leefmilieu.