woensdag 28 november 2018

Het Berkellands College is gisteren bij Prowonen op de koffie geweest.

Wethoudster Hoytink praatte over 'portefeuillestrategie' en 'integrale dorpsaanpak'. En wethoudster Bosman wilde 'integraal problematiek aanpakken' want dat hoort ook bij 'verbindend besturen'.
Ik zou denken dat een instelling als Prowonen met torenhoge huren, een rentelast die vrijwel op nul staat, woningen met een stijgende waarde, een compleet uitgekleden onderhoudsplicht, en een wachtlijst van een kleine tien jaar, het woord 'probleem' en alle varianten uit haar woordenboek heeft gescheurd.
Gelegaliseerde woonmaffia heeft de sociale woningbouw overgenomen.

Bosman maakt melding van een 'constructief gesprek'. Maar wij krijgen dus alleen prietpraattaal als samenvatting op social media.

* Het is natuurlijk niet zo dat Prowonen de enige is. Onze nationale overheid stimuleert dit, waar het kan.