zaterdag 24 november 2018

Gemeente Lochem laat weten waarom de vissen doodgaan door het afvalwater van #FrieslandCampina

De hoofdbestanddelen van het restwater zijn water (o.a. spoelwater), melkbestandsdelen (o.a. water, eiwit, suiker) en verdunde concentraties chemicaliën. De belangrijkste chemicaliën zijn verdunde salpeterzuur en verdunde natronloog. De chemicaliën worden gebruikt voor reinigingsprocessen met een concentratie van 1%. Dat betekent dat slechts 1%van de reinigingsvloeistof uit deze chemicaliën bestaat. In het restwater verdund zich deze concentratie tot een restconcentraties kleiner dan 0,1%. De schoonmaakmiddelen hebben gelet op hun zeer lage concentratie geen rol van betekenis.

Het komt er eigenlijk op neer dat de vissen doodgaan door zuurstofgebrek.

Er waren best verschillende alternatieve oplossingen. Maar hier is door het Waterschap gekozen om dagenlang miljoenen liters afvalwater te blijven lozen op de beek, waardoor tienduizenden vissen het leven lieten.

Deze beek staat in verbinding met de Berkel, en betreft afvalwater van de Campina vestigingen in Borculo en Lochem.