maandag 27 februari 2023

Vluchten de welgestelden naar ons land?

Gisteren zag ik een Bulgaar in een dikke Porsche op de linkerbaan voor me. 

Voor me stond een Roemeen in een Mercedes GLC 43. 

Ik zag ook al een Ukrainer in een Lexus. 

Heb ik iets gemist in onze subsidiëring van asielzoekers?

Vroeger zag je ze in een Lada.

Vluchten de welgestelden nu naar ons land?


Ik heb het voorgelegd aan ChatGPT, en die zegt erover:

Het is niet juist om te concluderen dat welgestelden massaal naar Nederland vluchten op basis van enkele individuele waarnemingen van auto's op de weg. Het bezit van een dure auto is niet noodzakelijkerwijs een indicatie van welstand of succes, en het is belangrijk om te onthouden dat er veel factoren zijn die kunnen bijdragen aan het bezit van een dure auto, zoals bijvoorbeeld een succesvolle onderneming, investeringen, of een erfenis.

Bovendien is het onjuist om de aanwezigheid van welgestelde individuen te koppelen aan de subsidiëring van asielzoekers. Asielzoekers zijn mensen die hun land ontvluchten vanwege oorlog, vervolging of andere redenen en in Nederland bescherming en veiligheid zoeken. Het is belangrijk om hen te helpen en te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuw leven, ongeacht het land van herkomst.

Dus, op basis van de informatie die u heeft verstrekt, kunnen we geen conclusies trekken over de migratiepatronen van welgestelden naar Nederland.