maandag 13 februari 2023

Ja, er is geen enkele reden om de energielevering door commerciële partijen te laten doen.De energiemarkt in Nederland is sinds 2004 vrij. Zodat er concurrentie mogelijk is, was het idee.  

Maar het is nu zo dat er in meerdere of mindere mate belachelijk veel aan energie wordt verdiend over onze ruggen. 

‘Vrij belachelijk veel‘ of ‘erg belachelijk veel’ verdiend. 

Dat moeten we dan zelf maar weer in handen nemen, die energielevering. 

Vattenfall wilde vorige week plots de tarieven wel halveren, toen de ACM even was komen praten of de tarieven wel helemaal kosher waren.
Dat duurde geen twee dagen, dat ze een tariefsverlaging aankondigden. 

En Vattenfall is onze eigen PGEM van vroeger. Zoals Menzis OGZO was. 
Daar zijn velen nog steeds blijven plakken, bij zo’n leverancier. 

De Provincie Gelderland is nog steeds aan smijten met de miljarden euro’s van de verkoop van de Nuon aan Vattenfall. 
Maar die aankoop betalen wij nu af. 

Dat is zoiets als Koot en Bie, ‘geen gezeik, iedereen rijk’. 
Je verkoopt Nederland en verdeelt het geld over de inwoners. 
En de volgende generaties blijven financieel slachtoffer van die keuze’.