vrijdag 3 februari 2023

Ik zou de N315 dichtgooien @andraweg

Raadsvraag GL Berkelland:

Indiener: Andra Eisink-Weg, GroenLinks
Datum indiening vraag: 01-02-2023
Beeldvormende vergadering van: 14-02-2023 
Onderwerp: Akkoord van Groenlo 3.0
Op de agenda staat de bespreking van het Akkoord van Groenlo 3.0. Wij hebben hier een aantal vragen over.
In het akkoord wordt vastgelegd dat de doelstelling voor Achterhoek energieneutraal verschoven is van 2030 naar 2050, omdat de opgave hoger is dan ingeschat in 2016.
Landelijk ligt er de in de klimaatwet vastgelegde doelstelling om in 2050 95% minder broeikasgassen (waaronder CO2) uit te stoten ten opzichte van het peiljaar 1990, en een volledig emissievrije elektriciteitsproductie te hebben. In 2030 moet de emissie van broeikasgassen ten minste gereduceerd zijn tot een niveau van 55% ten opzichte van de uitstoot van 1990, men streeft zelfs naar 60%.
Om deze doestellingen te bereiken, is een klimaatplan opgesteld.

Ik zou de N315 morgen meteen blokkeren. 
Voor het akkoord van Groenlo.

Gaan we allemaal met ronkende motor in de rij staan als sympathisanten voor smeltende poolkappen. 

Het eerste klimaatplan was toch al belachelijk. 
Dat wist je toch ook al lang, Andra?

En nu maar wat beneden bijgesteld. 
Maar alleen haalbaar als er wonderen gaan gebeuren.