woensdag 9 januari 2019

Vanavond werd er weer gestrooid

Ik had niet in de gaten dat het zo koud was. 
Gewenning zeker.