dinsdag 22 januari 2019

Kom nou maar een keer op met die gevraagde houtskoolschets van de kwalitatieve en kwantitatieve formatie analyse

Ook willen wij graag spoedig de in november 2018 gevraagde houtskoolschetsvan de kwalitatieve en kwantitatieve formatie analyse ontvangen. 
-Toelichting: 1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. 2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie. 
lees meer

Eigenlijk wil Kuipers zeggen dat er steeds meer volk komt op het gemeentehuis.
Het komt er alleen wat onhandig uit.

Misschien zit het probleem hierin: 
'Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd'.